Cập nhật phần thưởng giftcode khi Like và Chia sẻ fanpage


Thực hiện 2 bước để nhận Gjtfcode hỗ trợ hấp dẫn !
Bước 1 : Đăng nhập vào quản lý tài khoản : http://id.volamvinhvien.net
Bước 2 : vào : Nhận GiftCode VIP. rồi làm theo hướng dẫn

Sau khi thực hiện xong 2 bước trên, thì tài khoản đã được nhận code ở trong game rồi.

CHÚ Ý : Thời gian bắt đầu cho nhận code là lúc kết thúc đua top . Nhận thưởng giftcode tại LỄ QUAN 

✴️Phần Thưởng GiftCode ✴️
5 Tiên thảo lộ 8h


5 Tiên thảo lộ 1h

5 Quế Hòa Tửu ( Tăng may mắn khi săn boss + boss sát thủ )

Vì Server đồ xanh và an bang , định quốc  + tiền vạn có giá trị nên phần thưởng giftcode sẽ là những thứ ko ảnh hưởng đến giá trị của tiền vạn và đồ xanh
Còn Chờ gì nữa mà không bung lụa 