Hướng dẫn - Cách chỉnh màn hình về 16 bit màu để chơi game

Chỉnh 16bit color trên Win 7, XP

Click chuột phải vào vị trí bất kỳ trên Desktop sau đó chọn Screen Resolution

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm

Tiếp tục chọn Advanced settings

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm

Chuyển sang tab Monitor --> Trong phần Color chọn High COlor 16bit sau đó Apply và OK để lưu lại thiết lập

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm

Chỉnh 16bit Win 10, win 8.1

Trên phiên bản win 10 hoặc 8.1 có thể không hỗ trợ giống như cách trên, các bạn có thể kiểm tra bằng cách click chuột phải vào Desktop sau đó chọn Display Settings --> Kéo xuống dưới chọn Display adapter properties

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm

Trong tab Monitor sẽ không thấy phần này nữa

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm

Tuy nhiên chúng ta có thể thiết lập bằng cách muốn chạy game hoặc phần mềm nào 16bit thì click chuột phải vào phần mềm đó, ở đây mình chỉ làm ví dụ thôi nhé, chọn Properties

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm

Tiếp tục chuyển sang phần Compatibility --> Settings --> Check vào phần Reduced color mode và chọn 16bit

Hướng dẫn chỉnh 16bit Win 10, 8, 7 để chơi game, chạy phần mềm


Sau đó Apply và lưu lại.