Tính Năng - Nhiệm vụ Tứ Hải Huynh Đệ

Đây là chức năng vĩnh viễn, người chơi có thể tham gia hoạt động vào thứ 6, 7, CN hàng tuần.
Cách nhận nhiệm vụ cá nhân đến Ba Lăng Huyện gặp Bắc Đẩu Lão Nhân tổ đội đủ 8 người rồi trưởng nhóm đối thoại Bắc Đẩu Lão Nhân chọn dòng đầu tiên để nhận nhiệm vụ.

Bạn có thể nhận được 1 trong 2 nhiệm vụ là tìm đồ hoặc tìm NPC.

Thực hiện nhiệm vụ:
- Tìm người: Đến đối thoại với NPC mà Bắc Đẩu Lão Nhân yêu cầu
- Tìm đồ: tìm vật phẩm Bắc Đẩu Lão Nhân yêu cầu rồi quay lại giao nhiệm vụ
Phần thưởng:
- 1 trong 8 loại lệnh: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang, Thất Tinh.
- Phần thưởng điểm kinh nghiệm:
Nhân vật Chưa Trùng Sinh được 5tr điểm kinh nghiệm
Nhân vật Trùng Sinh Lần 1 được 9tr điểm kinh nghiệm
Nhân vật Trùng Sinh Lần 2 được 12tr điểm kinh nghiệm
- Có xác suất nhận được Phúc Duyên Lộ (Đại)

Cách phục mệnh tổ đội: tổ đội gom đủ 8 lệnh bài Bắc Đẩu Môn khác nhau (nhận được từ việc hoàn thành nhiệm vụ cá nhân) đưa cho nhóm trưởng phục mệnh

Phần thưởng: 8tr điểm kinh nghiệm và có xác suất nhận được Phúc Duyên Lộ (Đại) hoặc Tử Thủy Tinh

NPC:

- Anh chàng mặt đen (Hắc Diện Lang Quân) - Lâm An > Long Tuyền Thôn > Ngũ Độc Giáo 219/166 (đi vào tổng trại)

- Anh Tử - Biện Kinh 226/194

- Bà Thư - Phượng Tường > Vĩnh Lạc Trấn 205/206

- Cao Lão Nhân - Thành Đô > Thanh Thành Sơn > Thần Tiên Động 234/204

- Chàng họ Diệp - Tương Dương - Võ Đang phái 213/190

- Chủ Tiệm Trà - Dương Châu > Đạo Hương Thôn 208/203

- Chu Đồ Phu - Phượng Tường 200/197

- Cảnh Tử Kỳ - Thành Đô > Thanh Thành Sơn 230/245

- Chủ lữ quán - Biện Kinh > Chu Tiên Trấn 209/198

- Dạo chơi Bách Hoa Đình tìm người như ý: Hà Mộ Tuyết - Đại Lý > Thúy Yên Môn 52/85

- Dạo chơi rừng trúc Đường Môn tầm tráng sĩ: Đường Môn tráng binh - Thành Đô > Đường Môn 453/358 468/350 474/343 479/339

- Đại Độ Thiền Sư - Biện Kinh 214/186

- Đao Liên Anh - Đại Lý 202/198

- Điền Bà Bà (Điền Thái Bà) - Nam Nhạc Trấn 207/193

- Đoàn Tư Thành (anh chàng si tình) - Đại Lý 191/197

- Diệu Ẩn Tướng Công - Thành Đô > Nga My Phái 241/328

- Giang Nhất Tiếu - Dương Châu 204/192

- Giới Vô Tà - Thành Đô > Trường Giang Nguyên Đầu 281/371

- Nhuận Nương - Tương Dương > Phục Ngưu Sơn Đông > Kê Quán Động 202/184

- Ngư phụ Hà Tẩu - Tương Dương > Ba Lăng Huyện > Thiên Vương Đảo 190/213

- Ông chủ Hà - Tương Dương 195/204

- Ông chủ Đỗ - Dương Châu 207/198

- Ông chủ Tiêu Cục - Phượng Tường 193/199

- Phan Nhị Xuân - Tương Dương 194/194

- Phương Khả Vị - Tương Dương > Ba Lăng Huyện 195/199

- Quân Sư - Biện Kinh - Thiên Nhẫn giáo tầng 3 212/196

- Quách Dũng - Thành Đô > Giang Tân Thôn 435/388

- Quách Viên Ngoại - Tương Dương 197/208

- Tạ Đại Gia - Lâm An 173/192

- Tân Nhị Thẩm - Thành Đô 379/317

- Tống Cử Nhân - Thành Đô 390/327

- Tôn Nhị Lang - Phượng Tường > Long Môn Trấn 251/284

- Tô Hồng Tụ - Lâm An > Long Tuyền Thôn 203/204

- Từ Tam Trượng - Dương Châu > Cái Bang 188/236

- Triệu Đà chủ - Dương Châu 213/177

- Trương Tuấn - Lâm An 185/213Trang bị:

- Nga My Thích (Thủy) - mua ở thợ rèn Đại Lý

- Thiết Trủy Thủ (Thổ) - thợ rèn Ba Lăng Huyện

- Trường Thương (Thủy) - thợ rèn Phượng Tường

- Tương Bì Hộ Uyển (Kim) - tạp hóa Phượng Tường

- Ngư Lạp (Kim) - tạp hóa Ba Lăng Huyện

- Thanh Đồng Nữ Giáp (Mộc) - tạp hóa Ba Lăng Huyện

- Toán Đầu Chùy (Kim) - thợ rèn Ba Lăng Huyện

- Băng Phách Hàn Ngọc Trạc (Hỏa,Mộc)

- Long Lân Yêu Đái (Kim)

- Giác Hải Bổng (Kim)

- Toan Nghê Giáp (Thủy) (nếu kẹt quá không ai bán thì các bạn có thể đi Thiên Vương Đảo mua áo cấp 7 dùng 3 viên Lam Lục Tử Thủy Tinh để thăng cấp lên)

- Hỏa Nhuệ Thương (Mộc) (tương tự Toan Nghê Giáp, mua kích cấp 8 ở Thiên Nhẫn Giáo)

- Phụng Vỹ Quần (Hỏa)

- Trân Châu Hạng Liên (Mộc)

*Trang bị cấp 10 (săn boss sát thủ cấp 90 rơi ra):

Kim:

- Kim Lũ Hài
- Lưu Tiên Quần
- Phá Thiên Chùy
- Phá Thiên Kích
- Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù
- Dương Chi Bạch Ngọc
- Toàn Thạch Giới Chỉ

Mộc:

- Ô Tầm Mão
- Tuyền Long Bào
- Kim Phụng Triển Sí
- Khổng Tước Linh
- Đại Phong Đao
- Toàn Thạch Hạng Liên
- Long Tiên Hương Nang
- Dương Chi Bạch Ngọc

Thủy:
- Thôn Nhật Trãm
- Huyền Thiết Kiếm
- Cửu Tiết Xương Vĩ Ngoa
- Thất Bảo Cà Sa
- Phá Thiên Kích
- Dương Chi Bạch Ngọc
- Long Tiên Hương Nang
- Toàn Thạch Giới Chỉ

Hỏa:

- Thiên Nhẫn Mật Trang
- Âm Dương Vô Cực Quán
- Long Phụng Huyết Ngọc Trạc
- Phi Phụng Ngoa
- Trầm Hương Sam
- Tuyền Long Bào
- Đại Phong Đao
- Toàn Thạch Hạng Liên

Thổ:

- Long Phụng Huyết Ngọc Trạc
- Phi Phụng Ngoa
- Huyền Thiết Kiếm
- Thiên Tầm Ngoa
- Thiên Tầm Hộ Uyển
- Long Tiên Hương Nang
- Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù

Bán Ngựa Thất Đại Thành Thị:

- Biện Kinh (Phượng Tường): Liệt Bạch Mã, Bạch Mã, Ngọc Hoa Thông, Đại Uyển Bạch Mã, Túc Sương

- Thành Đô: Liệt Hồng Mã, Hồng Mã, Hồng Ly, Đại Uyển Hãn Huyết Mã, Xích Ký

- Tương Dương (Đại Lý): Liệt Hắc Mã, Hắc Mã, Hắc Kỳ, Đại Uyển Hắc Mã, Ô Chùy

- Dương Châu: Liệt Thanh Mã, Thanh Thông, Tử Lưu, Đại Uyển Thanh Mã, Hoa Lưu

- Lâm An: Liệt Hoàng Mã, Hoàng Mã, Hoàng Phiêu, Đại Uyển Hoàng Mã, Phi Hoàng

* Phi Phong: dùng phi phong mở hồng bao hoặc phi phong shop TBTN Tương Dương. Phi phong boss Hoàng Kim ko có tác dụng