Tính Năng - Trường Đua

Đây là chức năng vĩnh viễn, người chơi có thể tham gia hoạt động vào các ngày với thời gian cụ thể như sau:

Sáng 02:00 đến 03:00, 10:00 đến 11:00

Chiều 14:00 đến 15:00, tối 22:00 đến 23:00

Thời gian hoạt động diễn ra là 15 phút tại NPC Lễ Quan

Phần thưởng:

Hạng 1->10 : 3.000.000 kinh nghiệm , ngẫu nhiên có mãnh hoàng kim các loại

Hạng 11->20: 2.000.000 kinh nghiệm

Hạng 21->30:1.000.000 kinh nghiệm