Tính Năng - Phong Lăng Độ


K

hác với phiên bản trước, ở phiên bản điều chỉnh này trong năm 2011, khi đi thuyền vượt Phong Lăng Độ, đồng đạo sẽ phải đối mặt với thêm 02 tên trùm Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.

Thời gian diễn ra

 • Thời gian báo danh lúc 0h00 đến 23h00.
 • Những thời gian khác tính năng sẽ diễn ra bình thường.

Điều kiện

 • Trong thời gian 10h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00: Cần lệnh bài Thủy Tặc.
 • Những thời điểm khác: Sử dụng lệnh bài Phong Lăng Độ.
 • Trong thời gian đi thuyền, có thể tiêu diệt các Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh và Thủy Tặc Đại Đẩu Lĩnh để nhận được phần thưởng cho mình.
 • Thêm 2 Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ xuất hiện trong thời gian đi thuyền.
 • Hoàn thành đi thuyền qua bên kia, mỗi nhân vật sẽ nhận được 1 phần thưởng cố định.
Giới hạn
 • Bến 1: Có thể PK, đồ sát, cừu sát, giữ nguyên màu của bang phái (trạng thái chiến đấu như ngoài các bản đồ chiến đấu). Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn.
 • Bến 2 và 3: Không thể PK, đồ sát, cừu sát. Tỷ lệ phần thưởng từ Boss chỉ bằng 1/3 bến 1. Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn. Và không hạn chế số lần đi thuyền trong ngày.

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thuyền Phu Giáp
- Vị trí: 144/189 Phong Lăng Độ.
- Tính chất:
 • Đăng kí tham gia Bến thuyền 1 tính năng Phong Lăng Độ.
 • Bến thuyền 1 có thể PK, đồ sát, cừu sát.
 • Trạng thái chiến đấu như tại các bản đồ chiến đấu.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thuyền Phu Ất/Bính
- Vị trí: 160/181 ,192/175 Phong Lăng Độ.
- Tính chất:
 • Đang kí tham gia Bến thuyền 2 và 3.
 • Bến 2 và 3 không thể PK, đồ sát, cừu sát.
 • Phần thưởng từ Boss bằng 1/3 bến thuyền 1.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thủy Tặc
Đại Đầu Lĩnh
- Nguồn gốc: Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các vị trí trên thuyền vào thơi gian phút 20 kể từ khi quái xuất hiện trên thuyền.
- Tính chất: Rớt Bảo Rương Thủy Tặc.

Phần thưởng Bảo Rương Thủy Tặc

Vật phẩmHạn sử dụng
[Cố định]
50 điểm danh vọng
Tiên thảo lộ
Bách quả lộ
Phúc duyên lộ
Điểm cống hiến
[Ngẫu nhiên]
Huyền tinh khoáng thạch 4
Huyền tinh khoáng thạch 5
Huyền tinh khoáng thạch 6
Huyền tinh khoáng thạch 7
Huyền tinh khoáng thạch 8
Võ lâm mật tịch
Tẩy tủy kinh
Lục thủy tinh
Lam thủy tinh
Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch

3.000.000 điểm kinh nghiệm cố định