Hướng Dẫn - Cách gõ tiếng Việt trong game

Để có thể gõ được tiếng Việt có dấu trong game (bao gồm ở kênh chát và khi đặt tên nhân vật):
Bước 1: Chư vị hãy tải chương trình sau về Download Vietkey
Bước 2: Chạy file vừa tải về ==> Chọn "Cài đặt"
Bước 3: Tắt hết các chương trình gõ  tiếng Việt khác rồi thiết lập như hình bên dưới là đã có thể gõ được tiếng Việt trong game