Hướng Dẫn Ép + Rã Trang Bị Hoàng Kim

Trùng luyện Hoàng Kim – một chức năng đặc biệt, có khả năng chế tạo hoặc tái chế trang bị Hoàng Kim.
Khi đã có đủ trong tay 4 nguyên vật liệu cần thiết: Kim têThần bí khoáng thạchThủy tinhPhúc duyên lộ và bộ mảnh trang bị Hoàng Kim cần tái chế, Hãy đến gặp Thợ rèn thần bí thành Lâm An để tiến hành các công đoạn Trùng luyện Hoàng Kim.

 Các nguyên liệu dùng để trùng luyện:

Mang trang bị Hoàng kim cần trùng luyện đến gặp Thợ rèn thần bí thành Lâm An.

Đối thoại với Thợ rèn thần bí:
Sau khi chọn phân mảnh trang bị Hoàng Kim, các bạn sẽ được tìm hiểu cách phân mảnh trang bị Hoàng Kim.

Hãy nhấp chọn dòng thoại “Cách phân mảnh trang bị hoàng kim” để tìm hiểu cách thức và nguyên liệu cần dùng để phân mảnh trang bị Hoàng Kim.
Trước khi đi đến quyết định phân mảnh, các bạn nên kiểm tra tỉ lệ phân mảnh của trang bị Hoàng Kim.

Cách kiểm tra: Đặt trang bị hoàng kim cần phân mảnh và các nguyên liệu vào trong ô để tiến hành kiểm tra tỉ lệ phân mảnh.

Sau khi xác nhận, tỷ lệ phân mảnh của trang bị Hoàng Kim sẽ xuất hiện.

Khi đã biết rõ tỉ lệ phân mảnh, Quý nhân sĩ có thể bắt đầu phân mảnh trang bị Hoàng Kim.

Sau đó đưa trang bị Hoàng Kim và các nguyên liệu cần thiết vào để tiến hành phân mảnh.

Khi phân mảnh thành công các bạn kiểm tra trong túi đồ mình sẽ có các mảnh.

Và bắt đầu tiến hành công đoạn hợp thành trang bị Hoàng Kim.
 Bước 1 :
Click vào: Ta muốn sử dụng mảnh trang bị hợp thành trang bị Hoàng Kim ( như trong hình bên dưới ).

 Bước 2 :
Click chọn : Ta có đủ bộ mảnh trang bị muốn nhờ ông hợp thành. (như hình bên dưới )

 Bước 3 :
Bỏ mảnh trang bị vào.

 Bước 4 :
Ép trang bị hoàn tất.

 Sau khi hoàn tất:
Nếu trang bị Hoàng Kim trùng luyện không đúng như ý muốn thì có thể tiến hành trùng luyện tiếp tục.
** Lưu ý:
– Với trang bị Hoàng kim 4 mảnh không cần Kim Tê.
– Với trang bị Hoàng kim 6 mảnh cần ít nhất 1 Kim Tê để tiến hành phân mảnh trang bị.
– Với trang bị Hoàng kim 9 mảnh cần ít nhất là 2 Kim Tê để tiến hành phân mảnh trang bị.