Hướng Dẫn - Thời gian diễn ra các hoạt động trong trò chơi

Hình ảnh có liên quan

Thời gian diễn ra hoạt động Tống Kim

Số đợt/ngàyThời điểm diễn ra/ngàyCác giai đoạn

0410h00 – 11h00(Thứ 7, Chủ nhật)

13h00 – 14h00(Thứ 7, Chủ nhật)


15h00 – 16h00(Thứ 7, Chủ nhật)

21h00 – 22h00 (x2 điểm , Thưởng xu )
  • Báo danh: 05 phút
  • Trận chiến: 55 phút

Thời gian diễn ra hoạt động Boss Đại Hoàng Kim

Số đợt/ngàyThời điểm diễn ra/ngày
02
  • 19h30
  • 23h00


Thời gian diễn ra hoạt động Boss Tiểu Hoàng Kim

Số đợt/ngàyThời điểm diễn ra/ngày
03
  • 12h30
  • 19h30
  • 23h00


Thời gian diễn ra hoạt động Phong Lăng Độ


(Từ 0h cho đến 23h mọi ngày)

Thời gian diễn ra hoạt động Vượt Ải


(Từ 0h cho đến 23h mọi ngày)

Thời gian diễn ra hoạt động Quả Huy Hoàng


(Vào lúc 12h đến 12h30 mọi ngày)

Thời gian diễn ra hoạt động Vận Tiêu


(Từ 0h cho đến 23h mọi ngày)


Thời gian diễn ra hoạt động Liên đấu(Từ 18h cho đến 21h từ ngày 7->28 hàng tháng)