Nhiệm vụ Thiên Nhẫn

Nhiệm vụ cấp 10

 • Sẽ được phong là: Vô Ảnh Sát Thủ.
 • Học được võ công:
  • Thiên Nhẫn Đao pháp  thiennhandaophap
  • Thiên Nhẫn Mâu pháp  thiennhanmauphap
  • Hỏa Phần Liên Hoa  hoalienphanhoa
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Hỏa Đường Đường chủ Ngột Ngạo.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Hỏa đường Đường chủ Ngột Ngạo (205/197), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến tầng hai của Thiên Nhẫn giáo, vào trong mê cung, đánh bại bảy tên tử tù, có thể lấy được bảy miếng lệnh bài vỡ:
  - Miếng thứ nhất (187/203).
  - Miếng thứ hai (187/198).
  - Miếng thứ ba (195/199).
  - Miếng thứ tư (196/203).
  - Miếng thứ năm (190/196).
  - Miếng thứ sáu (200/200).
  - Miếng thứ bảy (191/201).
 • Bước 3: Mang bảy miếng lệnh bài vỡ về giao cho Ngột Ngạo, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 20

 • Sẽ được phong là: Tử Sĩ.
 • Học được võ công: Ảo Ảnh Phi Hồ   aoanhphiho
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Nhật Nguyệt Đàn Chủ Ô Hợp Tát.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Quảng trường gặp Nhật Nguyệt Đàn Chủ Ô Hợp Tát (200/199), tiếp nhận nhiệm vụ. (tầng trên cùng thiên nhẫn giáo). Trả lời câu hỏi của ông ta ( đáp án là cúi xuống đất).
 • Bước 2:Đi đến khu rừng hướng Đông gặp một đứa bé trai (213/203), trả lời câu đố của nó. (Đáp án chính xác là : Nhị Ca), đứa bé nhờ huynh đệ vào rừng tìm giúp nó một con chó nhỏ và một con La xám.
 • Bước 3: Vào trong rừng tìm con Chó nhỏ (210/191) và La xám (196/195), mang về đổi "Nhật Nguyệt Song Luân" (Huynh đệ cứ đến đúng địa chỉ nếu không thấy chờ 1 lúc con vật cần tìm sẽ xuất hiện).
 • Bước 4: Mang Nhật Nguyệt Song Luân về cho Ô Hợp Tát , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 30

 • Sẽ được phong là: U Minh Tử Sĩ.
 • Học được võ công:
  • Phi Hồng Vô Tích  phihongvotich
  • Liệt Hỏa Tình Thiên  liethoatinhthien
  • Liệt Thôi Sơn Điền Hải  thoisondienhai
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Phong đường đường chủ: Hoàn Nhan Tuyết Y.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Phong đường đường chủ Hoàn Nhan Tuyết Y (213/201), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Quảng trường gặp tìm Ô Hợp Tát (200/199), nhấp vào lời thoại, chọn "Phiền huynh đưa tôi đi một chuyến" (Nếu không đến Phượng Tường -> Tần Lăng).
 • Bước 3: Đến Tần Lăng, đi tìm một người Nông phu (297/158) mất 500 lượng mua được Vân Mộng Tử.
 • Bước 4: Sau đó đi vào Tần Mộ (302/164), trong đó bạn có thể tìm được Cáp Huyết Hồng (183/203), Băng Tinh Lam (209/210), Tổ Mẫu Lục (201/200) (Đánh 3 con quái tại 3 vị trí trên).
 • Bước 5: Mang bốn miếng Bảo Thạch về giao cho Hoàn Nhan Tuyết Y , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 40

 • Sẽ được phong là: Chưởng Kỳ Sứ.
 • Học được võ công: Bi Tô Thanh Phong  bitothanhphong
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Hữu Hộ pháp Gia Luật Tị Li.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Hữu Hộ pháp Gia Luật Tị Li (207/189), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Phụng Tường -> Kiếm Các Tây Bắc -> Kim Quang động -> Tỏa Vân Động, đánh bại tên Liệu Kỳ (197/202) sẽ lấy được một bức "Thiên Nhẫn Mật hàm".
 • Bước 3: Mang Mật hàm về giao cho Gia Luật Tị Li , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 50

 • Sẽ được phong là: Hộ Giáo Sứ.
 • Học được võ công: Lệ Ma Đoạt Hồn  lemadoathon
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tả Hộ pháp Đoan Mộc Duệ.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Tả Hộ pháp Đoan Mộc Duệ (225/199), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Biện kinh, tìm đến Thiết Tháp, vào trong tầng một đánh bại Đao Binh đội trưởng (216/190; 214/200; 210/192) lấy được một chiếc chìa khóa (xác suất 100% ). Nhấp vào cơ quan (208/202) để mở cổng đi lên tầng hai.
 • Bước 3: Tiến vào tầng hai, đánh bại Đao Binh thống lĩnh (216/195; 197/192) lấy được chiếc chìa khóa thứ hai , (xác suất 50% ). Nhấp vào cơ quan thứ hai (204/200) để mở cổng lên tầng ba.
 • Bước 4: Tiến vào tầng ba, đánh bại Tổng Binh (203/196) sẽ lấy được chìa khóa thứ ba , mở cơ quan thứ ba (211/188 ), cứu được Phụng Hấp Như. (Lưu ý : Các bạn đánh đến chừng nào thấy thông báo nhận được chìa khóa thứ ba mới thôi).
 • Bước 5: Trở về gặp Đoan Mộc Duệ phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Xuất Sư

 • Sẽ được phong là: Tát Mãn Pháp Vương.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giáo chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1:Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Giáo chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt (215/195), tiếp nhận nhiệm vụ thử thách tại thánh động, nhưng trước tiên bạn phải tìm lại 5 thanh đoản kiếm.
 • Bước 2: Đến Biện Kinh lần lượt đi tìm 5 thanh đoản kiếm:
  • Yểm Nhật kiếm Gặp Khúc Thiết Tượng (218/190).
   Mang Ngân Trâm đến cho Trương Quả Phụ (213/199).
   Mang túi Hương nang cho Khúc Thiết Tượng, nhận được Yểm Nhật Kiếm
  • Đoạn Thuỷ Kiếm: Gặp Tôn Tú tài (229/184), giải đáp đúng năm câu đố (Đáp án là : 1b, 2c, 3a, 4b, 5a), sẽ lấy được Đoạn Thuỷ Kiếm.
  • Chuyển Phách Kiếm: Đến toạ độ (201/194) gặp một Con bạc. Đối thoại với hắn và huynh đệ sẽ phải mua Chuyển Phách Kiếm với giá 500 lượng.
  • Khứ Tà Kiếm: Đến gặp Đông Mai (229/191), cô ta sẽ nhờ đi tìm đứa em trai của mình là Tiểu Hải. Đến toạ độ (220/192) gặp Tiểu Hải. Quay lại chỗ Đông Mai báo tin, sẽ nhận được Khứ Tà Kiếm.
  • Diệt Hồn Kiếm: Đến gặp tên ăn mày (210/187), cho tiền hắn 3 lần, sẽ được thanh Diệt Hồn Kiếm.
 • Bước 3: Mang 5 thanh kiếm về gặp Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhận lệnh vào Thánh động (218/192) để lấy sách.
 • Bước 4: Vào Thánh động đánh 4 con quái vật để lấy 4 câu khẩu lệnh (Nếu giữa đường rút lui phải làm lại từ đầu):
  - Câu thứ nhất: "Duy Ngã Giáo Vương" (200/199). (đánh con Nhện Tinh)
  - Câu thứ hai: "Thiên Địa Huyền Hoàng" (234/200). (đánh con Độc Xà Tinh)
  - Câu thứ ba: "Giang Hồ Xã Tắc" (209/194). (đánh con Rết Tinh)
  - Câu thứ tư: "Thần Xá Liệt Trương" (230/197). (đánh con Nhện Tinh)
 • Bước 5: Sau khi lấy được bốn câu khẩu lệnh, đi lên tầng 2 (224/193) lấy được chìa khóa.
 • Bước 6: Đến mở chiếc rương (233/197) lấy được quyển sách da dê.
 • Bước 7: Về gặp Hoàn Nhan Hồng Liệt, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần thưởng:
  • Thâu Thiên Hoán Nhật   thauthienhoannhat
  • Ma Diệm Thất Sát   madiemthatsat
  • Thiên Ma Giải Thế   thienmagiaithe
 • Được phong làm:Thánh Giáo Trưởng Lão.

Nhiệm vụ cấp 90

 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Thiên Nhẫn ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng:
  • Vân Long Kích   vanlongkich
  • Thiên Ngoại Lưu Tinh   thienngoailuutinh
  • Nhiếp Hồn Loạn Tâm   nhiephonloantam
  Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Biện Kinh gặp Lưu Viên Ngoại (230/194), nghe ông ta kể về hoàn cảnh gia đình mình và cô Công chúa Kim quốc Hoàn Nhan Tuyết Y.
 • Bước 2: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Hoàn Nhan Tuyết Y (213/201). Hứa bắt cho cô ta con Đại Điêu bù lại cô ta không được giết thêm ai nữa.
 • Bước 3: Đến Phụng Tường -> Kiếm Các Tây Bắc, đánh Linh Điêu (108/236; 136/240), đến khi nhận đươc thông báo:”bạn đã bắt được….”
 • Bước 4: Về Thiên Nhẫn giáo, giao Đại Điêu cho Hoàn Nhan Tuyết Y.
 • Bước 5: Về Biện Kinh gặp Lưu Viên Ngoại, hoàn thành nhiệm vụ.

Kỹ năng cấp 120 - Ma Âm Phệ Phách

Học kỹ năng
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Bí quyết kỹ năng cấp 120
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng cấp 120 tương ứng của môn phái.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Thành Bí Kíp 120
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Thông tin kỹ năng
Võ Lâm Miễn Phí

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử


 • Bước 1: Từ Biện Kinh phủ đi qua Thiên Nhẫn về phía Đông-Nam. Đến địa phận Thiên Nhẫn giáo rồi, bạn tìm đến Thiên Nhẫn giáo đồ (205/195) để đăng ký, tên này sẽ nói cho bạn biết phải đi đâu và làm gì .
 • Bước 2: Các hạ quay lại chỗ Nhật Nguyệt Đàn chủ Ô Hợp Tát (200/198) để nhờ ông ta đưa lên Hoa Sơn cho nhanh (hoặc bạn có thể đi theo cách khác).
 • Bước 3: Khi lên đến Hoa Sơn, các hạ sẽ gặp 1 con Đại Hoàn Hùng (301/251), hãy giết nó và đoạt được 1 cây Vũ Vương Kiếm, nhưng nó là cây kiếm giả.
 • Bước 4: Tiếp theo sẽ có con Đại Hoàn Hùng thứ hai (313/252) và sau khi hạ nó xong thì cây Vũ Vương Kiếm thật sẽ nằm trong tay bạn.
 • Bước 5: Quay về Thiên Nhẫn Giáo giao nạp cây kiếm đó cho Thiên Nhẫn giáo đồ. Kết thúc nhiệm vụ.