Tính Năng - Tiêu diệt thủy tặc

Hoạt động Tiêu diệt thủy tặc

Đối tượng tham gia:

Những nhân vật cấp 50 trở lên và đã qua nạp thẻ.

NPC và vật phẩm liên quan:

Hình ảnhGhi chú
Thuyền phu
Vị trí: Tại 6 bến thuyền ở bờ Bắc Phong Lăng Độ và bờ Nam Phong Lăng Độ.
Truy Công Lệnh
Nguồn gốc: Rơi từ quái Thủy Tặc vàThủy Tặc Đầu Lĩnh.
Tính chất: Không được bày bán, giao dịch, vứt ra, xếp chồng. Không rơi ra do bị chết khi có PK cao. Bán shop 0 lượng.

Hạn sử dụng vật phẩm:
- 24h cùng ngày rơi ra vật phẩm.
- Sau 24h cùng ngày, vật phẩm đã quá hạn sử dụng nên hệ thống sẽ tự động hủy bỏ.

Cách thức tham gia

Thời gian diễn ra hoạt động: Thời điểm diễn ra hoạt động cùng với thời điểm của tất cả các chuyến thuyền đi Phong Lăng Độ (Bắc).
Các bước tham gia:
 • Bước 1:
  • Đối thoại với Thuyền phu ở bờ Nam Phong Lăng Độ để nhận nhiệm vụ Tiêu diệt Thủy Tặc khi hệ thống thông báo: “Còn 10 phút nữa Quan phủ sẽ phát động chiến dịch tiêu diệt Thủy Tặc. Các cao thủ hãy chuẩn bị”.
  • Thời gian diễn ra: 10 phút
 • Bước 2:
  • Sau khi thuyền chạy, Quý nhân sĩ sẽ gặp và đánh Thủy Tặc và Thủy Tặc Đầu Lĩnh để lấy được vật phẩm Truy Công Lệnh.
  • Thời gian diễn ra: 30 phút.
 • Bước 3:
  • Sau khi thuyền cập bến, Quý nhân sĩ hãy đến gặp Thuyền phu ở Bờ Bắc Phong Lăng Độ và trao vật phẩm Truy Công Lệnh để nhận thưởng.
  • Thời gian diễn ra: Trước 24h cùng ngày.
Lưu ý: Mỗi ngày, một người chơi chỉ có thể nhận và hoàn trả nhiệm vụ tối đa 1 lần.

Phần thưởng:

Phần thưởng
10.000.000 điểm kinh nghiệm
15.000.000 điểm kinh nghiệm
20.000.000 điểm kinh nghiệm
25.000.000 điểm kinh nghiệm
30.000.000 điểm kinh nghiệm
Chưởng quản kính bút.