Tính Năng - Boss Đại Hoàng Kim

Thay đổi về hệ thống Boss Đại Hoàng Kim

Mỗi Boss sẽ có khả năng xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 3 bản đồ tương ứng: Bản đồ 1, bản đồ 2 và bản đồ thành thị.

Tên BossBản đồ 1Bản đồ 2Bản đồ thành thị

Thời điểm xuất hiện: 19h30


7 thành thị
Cổ BáchPhù Dung độngSơn Bảo động
Huyền Giác Đại SưNhạn Thạch độngThanh Khê động
Đường Phi YếnPhong Lăng Độ NamKhỏa Lang động
Lam Y YVũ Lăng độngPhi Thiên động
Hà Linh PhiêuTrường Bạch BắcVô Danh Động
Yên Hiểu TráiSa mạc sơn động 1Sa mạc sơn động 3
Mạnh Thương LươngSa mạc địa biểuSa mạc sơn động 2
Gia Luật Tị LyLưỡng Thủy độngDương Trung động
Đạo Thanh Chân NhânTrường Bạch NamMạc Cao Quật
Tuyền Cơ TửVi Sơn ĐảoPhi Thiên Động

Thời điểm xuất hiện: 23h00

Vương TáVũ Lăng độngPhù Dung động
Huyền Nan Đại SưPhong Lăng Độ BắcKhỏa Lang động
Đường Bất NhiễmTrường Bạch NamNhạn Thạch Động
Bạch Doanh DoanhThanh Khê độngSa mạc địa biểu
Thanh Tuyệt Sư TháiVi Sơn ĐảoDương Trung Động
Chung Linh  TúPhi Thiên độngVô Danh Động
Hà Nhân NgãNhạn Thạch độngLưỡng Thủy động
Đoan Mộc DuệPhong Lăng Độ NamSơn Bảo động
Từ Đại NhạcMạc Bắc Thảo NguyênVũ Lăng động
Thanh Liên TửTrường Bạch BắcSa mạc sơn động 3

  • Và trang bị Hoàng Kim có thể rớt:

Tên BossTrang bị Hoàng Kim
Cổ BáchKế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
Huyền Giác Đại SưPhục Ma Tử Kim Côn
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
Đường Phi YếnThiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
Lam Y YU Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
U Lung Kim Xà Phát Đái
Hà Linh PhiêuVô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài
Yên Hiểu TráiTê Hoàng Phụng Nghi Đao
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
Mạnh Thương LươngĐồng Cừu Giáng Long Cái Y
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
Gia Luật Tị LyMa Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Đạo Thanh Chân NhânCập Phong Tam Thanh Phù
Tuyền Cơ TửSương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
Vụ Ảo Bắc Minh Đạo Quán
Vương TáHám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
Huyền Nan Đại SưPhục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Mộng Long Huyền Ti Phát Đái
Đường Bất NhiễmBăng Hàn Đàn Chỉ Phi Đao
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Bạch Doanh DoanhMinh Ảo Tà Sát Độc Nhận
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
Thanh Tuyệt Sư TháiVô Gian Ỷ Thiên Kiếm
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
Chung Linh  TúTê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
Bích Hải Hồng Lăng Ba
Hà Nhân NgãĐồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Đoan Mộc DuệMa Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Từ Đại NhạcCập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm
Thanh Liên TửLôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan
Lôi Khung Thiên Địa Hộ  Phù
Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội