Tính Năng - Hái Quả Hoàng Kim

 • Thời gian diễn ra:
  • Hoạt động Hái quả Hoàng Kim sẽ diễn ra đều đặn từ 12h đến 12h30 mỗi ngày, trong thời gian này sẽ xuất hiện những hạt hạt Hoàng Kim.
  • Mỗi ngày trong thế giới võ lâm sẽ có 3 đợt xuất hiện Cây Hoàng Kim: 12h00, 12h10, 12h20
 • Vị trí xuất hiện: Trước mắt chỉ xuất hiện 1 quả tại Lâm Du Quan
 • Cách hái quả:
  • Tại các thời điểm 12h00, 12h10, 12h20 mỗi ngày sẽ mọc những Cây Hoàng Kim ở bản đồ chỉ định
  • 5 phút sau khi xuất hiện, chư vị mới có thể hái quả
  • Sau khi thực hiện hái quả thì 60 giây sau mới thực sự hái được quả
  • Mỗi thời điểm, mỗi Cây Hoàng Kim chỉ sinh ra 1 Quả Hoàng Kim cho người hái đầu tiên
 • Phần thưởng:
  • Sử dụng Quả Hoàng Kim sẽ nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)
  • Nhân vật cấp 120 trở lên mới có thể sử dụng
  • Mỗi nhân vật chỉ sử dụng tối đa 1 Quả Hoàng Kim/ngày
  • Quả Hoàng Kim có thể giao dịch, bày bán
 • Chú ý:
  • Các nhân vật ở trạng thái phi chiến đấu và nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhằm tránh việc các thế lực đen tối lợi dụng các lỗi ở phiên bản cũ để hái quả
  • Nhân vật cấp 120 trở lên mới có thể hái và sử dụng Quả Hoàng Kim
  • Thời gian sử dụng Quả Hoàng Kim là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả
  • Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để lên kinh nghiệm
  • Nếu đang trong thời gian chờ 60 giây để hái quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đóBổn Trại Chủ kính bút!