Tính Năng - Hái quả Huy Hoàng


Thời gian diễn ra:
 • Hoạt động Huy Chi Chương sẽ diễn ra đều đặn từ 12h đến 12h30 mỗi ngày, trong thời gian này sẽ xuất hiện những hạt Huy Hoàng và hạt Hoàng Kim.
 • Mỗi ngày trong thế giới võ lâm sẽ có 3 đợt xuất hiện hạt Huy Hoàng: 12h, 12h10, 12h20, hạt Hoàng Kim xuất hiện 3 lần/ngày.
Cách thức tham gia:
Tại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.
 • Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.
 • Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái
Điều kiện tham gia và phần thưởng:
Loại hạtĐẳng cấp người chơiNơi sinh trưởngCông dụng
Quả Huy Hoàng (Cao)
Cấp 120 trở lênMạc Cao Quật3.000.000 điểm kinh nghiệm
Quả Huy Hoàng (Trung)
Cấp 90 - 119Trường Bạch Bắc, Trường Bạch Nam2.000.000 điểm kinh nghiệm
Quả Huy Hoàng (Thấp)
Cấp 89 trở xuốngNghiệt Long Động, Điểm Thương Sơn, Cổ Dương Động, Thục Cương Sơn500.000 điểm kinh nghiệm
Lưu ý:
 • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng.
 • Quả Huy Hoàng (Thấp) không thể giao dịch và lập shop.
 • Quả Huy Hoàng (Trung) và (Cao) có thể giao dịch, lập shop.
 • Đẳng cấp nhân vật không phù hợp thì không thể hái và sử dụng Quả Huy Hoàng ở cấp độ tương ứng
 • Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để nhận kinh nghiệm.
 • Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.
 • Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.


Bổn Trại Chủ kính bút!