Tính Năng - Phong Lăng Độ

Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên
Cách thức tham gia:
  • Di chuyển đến bản đồ Phong Lăng Độ (Phương Tường ==> Long Môn Trấn ==> Phong Lăng Độ)
  • Đối thoại với NPC Thuyền Phu (Chọn 1 trong 3 bến thuyền)
  • Sau khi lên thuyền, quái sẽ xuất hiện, bạn cần nấp vào góc hoặc đánh quái để bảo đảm an toàn cho bản thân
  • Sau một vài phút sẽ xuất hiện boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh có sức mạnh lớn hơn và phòng thủ cao hơn. Đánh bại sẽ nhận được phần thưởng
Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
Tiên Thảo Lộ
Bách Quả Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ
Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
Phúc Duyên Lộ (Trung)
Không rơi gì

Lưu ý:
  • Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát nhau
  • Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK
  • Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng có thể đổi theo, từ đó có thể đồ sát những người chơi khác màu
  • Nếu tử vong trên thuyền sẽ được tự động đưa về Tây Sơn Thôn
Bổn Trại Chủ kính bút!