Tính Năng - Săn boss Sát Thủ

Giới thiệu Boss Sát Thủ
 • Boss Sát Thủ được phân bố rộng khắp ở các mê cung, sơn động, địa biểu được định trước.
 • Boss Sát Thủ được chia thành 8 đẳng cấp tương ứng với các đẳng cấp từ 20 đến 90 trở đi của người chơi. Người chơi chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ tương xứng với đẳng cấp của mình.
 • Mỗi ngày người chơi chỉ được hoàn thành tối đa 8 nhiệm vụ.
 • Hình ảnh boss theo từng đẳng cấp
Cấp 20Cấp 30Cấp 40Cấp 50Cấp 60Cấp 70Cấp 80Cấp 90
​Cách tiếp nhận nhiệm vụ
 • Người chơi đến gặp NPC Nhiếp Thí Trần tại thất đại thành thị . Vị trí tọa độ Nhiếp Thí Trần.
Nhiếp Thí TrầnThành ThịTọa độ
Thành Đô(401, 310)
Phụng Tường(188, 199)
Biện Kinh(205, 190)
Lâm An(171, 188)
Đại Lý(196, 201)
Tương Dương(189, 200)
Dương Châu(212, 185)
 • Tiếp nhận nhiệm vụ tương ứng với đẳng cấp của mình.
 • Mỗi cấp nhiệm vụ có 20 boss phân bố rộng khắp để người chơi tùy ý lựa chọn.
Tiến hành nhiệm vụ
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi đến vị trí xuất hiện boss, giết boss để hòan thành nhiệm vụ
 • Người chơi có thể nhấn phím F12 để mở bảng tra cứu xem tin tức nhiệm vụ của mình vào bất kỳ lúc nào.
 • Sau khi giết xong Boss, nhiệm vụ tự động hoàn thành, không cần phải tìm đến NPC.
 • Những người chơi nhận cùng một nhiệm vụ thì có thể tổ đội với nhau, bất kỳ một đội viên nào giết được Boss, các đội viên khác đều có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng.
 • Nếu người chơi đã tiếp nhận nhiệm vụ Boss sát thủ thì không thể tiếp nhận một nhiệm vụ mới trước khi nhiệm vụ đang làm chưa hoàn thành, người chơi có thể hủy bỏ nhiệm vụ bất cứ lúc nào.
Đạo cụ nhiệm vụ
 • Lệnh bài sát thủ
  • Người chơi sau khi giết boss sẽ nhận được một tấm Lệnh Bài Sát Thủ.
  • Cứ 5 tấm Lệnh Bài Sát Thủ cùng đẳng cấp, bất kể ngũ hành đều có thể hợp thành một Sát Thủ Giản cùng cấp.
 • Sát Thủ Giản
  • Đóng vai trò quyết định trong việc báo danh tham gia Nhiệm Vụ Vượt Ải Đầu
  • Người chơi mang 5 tấm Lệnh Bài Sát Thủ đến gặp Nhiếp Thí Trần để hợp thành một Sát Thủ Giản, xác suất thành công 100%.
  • Thuộc tính ngũ hành của Sát Thủ Giản được quyết định bởi thuộc tính ngũ hành của Sát Thủ Lệnh Bài.
Phần thưởng nhiệm vụ
Ngoài phần thưởng điểm kinh nghiệm và lệnh bài sát thủ ra, mỗi con Boss giết được đều có xác suất rơi vật phẩm nhất định:
 • Trang bị trắng
 • Phi Phong
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Thủy Tinh
 • Thiết La Hán
 • Bí kíp cấp 90
 • Trang bị Kim Phong
 • Trang bị Thiên Hoàng
 • Trang bị Hoàng Kim An Bang, Định Quốc,
 • Trang bị Hiệp Cốt, Nhu Tình……
Ghi chú
 • Người chơi không tiếp nhận nhiệm vụ thì khi giết boss sẽ không có vật phẩm rơi ra.