Tính Năng - Trùng Sinh Thuật

Đứng trước nguy cơ bị Kim Vương tấn công, bành trướng thiên hạ, Tống quân đang bàn tính cách ứng chiến như thế nào để hạn chế cảnh lầm than khổ ải cho dân chúng.
Một lần nữa vị tiên sinh Bắc Đẩu Lão Nhân lại ra tay cứu giúp Trung Nguyên trước mối hiểm họa đang gần kề. Bí kíp Trường Sinh Thuật cải lão hoàn đồng đang được Bắc Đẩu Lão Nhân truyền lại cho nhân sĩ Võ Lâm để có một sức mạnh cường tráng phi thường đối phó với quân xâm lược.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 


Quý đồng đạo có đẳng cấp 200 sẽ học được Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật, cãi lão hoàn đồng và tăng gấp bội phần công lực.

BẮC ĐẨU TRƯỜNG SINH MẬT TỊCH:


Trường Sinh Mật Tịch chia thành 2 phần: bộ cơ bản và bộ tâm pháp. Ở mỗi bộ có một huyền năng riêng biệt mà khi rèn luyện thành thục thì trình độ võ công ngày một thăng tiến.

ĐẶC ĐIỂM KHI TRÙNG SINH:


- Sau khi luyện Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật, đẳng cấp Quý đồng đạo sẽ được đưa trở về 1.
- Tất cả điểm kỹ năng (trừ chiêu 90 và chiêu 120) đều trở về 0. Sau này khi đạt đẳng cấp tương ứng thì Quý đồng đạo có thể cộng điểm vào.
- Giữ lại mức độ thành thục chiêu 90 và chiêu 120. Nhưng khi Quý đồng đạo đạt đẳng cấp 80 mới có thể sử dụng chiêu 90, tương tự khi Quý đồng đạo đạt đẳng cấp 120 thì mới có thể sử dụng chiêu 120.
- Ngoài ra nhân vật nhận thêm tốc độ đánh nhanh hơn, trị kháng tối đa cao hơn, kháng tương khắc giảm, năng lực sinh tồn cao hơn, nội công thâm hậu hơn đủ để thích ứng với những bộ trang bị Bạch Kim tuyệt đẳng.