Tính Năng - Khảm Nạm Trang Bị Xanh

KHẢM NẠM TRANG BỊ BẰNG THỦY TINH
Trong hệ thống trang bị của Võ Lâm như vũ khí, quần áo, mũ, thắt lưng, v.v..., mỗi thứ đều có thuộc tính ngũ hành cũng như cấp độ riêng của mình, nhưng tất cả không phải là bất biến. Mọi thứ đều có thể thay đổi.
Quí đồng đạo có thể thay đổi thuộc tính vật phẩm của mình bằng cách Khảm.
Khảm bằng Thủy Tinh là một trong các chức năng của Thợ Rèn, có tác dụng giúp bạn thay đổi một số đặc điểm trong trang bị tùy vào màu của Thủy tinh.
template_clip_image001


Những Công dụng của Thủy tinh

Làm thay đổi:
 • template_clip_image014Tử Thuỷ Tinh:Tăng cấp của món đồ
  template_clip_image017Lục Thuỷ Tinh:Thay Đổi Option Trang Bị.(Ngẫu Nhiên)
  template_clip_image020Lam Thuỷ Tinh:Thay Đổi Ngũ Hành Trang Bị.
Để khảm nạm bạn cần đi đến Thợ rèn tại các thành thị. Nói chuyện với họ và chọn "Khảm nạm"
template_clip_image009
template_clip_image010
template_clip_image011

Cách khảm bằng Thủy tinh

template_clip_image014Tử Thuỷ Tinh:
 • Tăng cấp của món đồ mà không làm thay đổi ngũ hành ( kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ) và không thay đổi dòng đặc biệt – dòng chữ màu xanh của món đồ
 • Tỷ lệ thành công: 10 %
template_clip_image016
template_clip_image017Lục Thuỷ Tinh:
 • Giúp thay đổi dòng đăc biệt của món đồ, nếu thành công, sản phẩm sẽ là ngẫu nhiên.
 • Tỷ lệ thành công: 10 %
template_clip_image019
template_clip_image020Lam Thuỷ Tinh:
 • Giúp thay đổi ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ ) của món đồ, không làm thay đổi cấp của đồ vật, nhưng làm thay đổi dòng đăc biệt của đồ vật..
 • Tỷ lệ thành công: 10 %
template_clip_image016
Bạn cũng có thể đặt nhiều viên Thuỷ tinh cùng lúc để khảm nạm
 • 20 % nếu dùng 2 viên để khảm cùng 1 lúc
 • 30 % nếu dùng 3 viên khảm cùng 1 lúc
template_clip_image024
Chọn "khảm" và xác nhận để quá trình khảm được bắt đầu
template_clip_image026
template_clip_image028
Cuối quá trình khảm nạm sẽ có thông báo màu đỏ ở bên dưới góc trái màn hình cho bạn biết việc khảm nạm thành công hay thất bại.
template_clip_image029

KHẢM NẠM TRANG BỊ BẰNG ĐỒ PHỔ
Đồ Phổ là loại sách quý ghi chép lại thuật đúc vũ khí của các tổ sư lưu truyền lại đời sau. Có được những cuốn Đồ Phổ này, Quí đồng đạo có thể thỏa nhiên nâng cấp các loại vũ khí của mình.

Công dụng của Đồ Phổ

 • Làm tăng cấp của vũ khí tương ứng.
 • Tỷ lệ thành công : 99.99 %
Để khảm nạm bạn cần đi đến Thợ rèn tại các thành thị. Nói chuyện với họ và chọn "Khảm nạm"
test_clip_image008
test_clip_image010
Sau khi nói chuyện bạn sẽ thấy một bảng tương tự xuất hiện
template_clip_image012
Đặt món đồ muốn khảm vào giữa
test_clip_image014
Sử dụng Đồ Phổ để khảm
test_clip_image016
Chọn "khảm" và xác nhận để quá trình khảm được bắt đầu
test_clip_image020
Cuối quá trình khảm nạm sẽ có thông báo màu đỏ ở bên dưới góc trái màn hình cho bạn biết việc khảm nạm thành công hay thất bại.
template_clip_image029
template_clip_image030

Cách sở hữu Đồ Phổ

Quí đồng đạo có thể dùng những viên Thủy Tinh để đổi lấy món Đồ Phổ tương ứng tại Thần Bí Thương Nhân ở Lâm An tọa độ (164/177).
template_clip_image001
test_clip_image002
Có rất nhiều loại Đồ Phổ, mỗi loại tương ứng với 1 món vũ khí khác nhau:
Loại Đồ Phổ (vũ khí tương ứng)Số thủy tinh cần có
Lăng Vương Thương Đoạn Tạo Tàn Biên (Thương)
1 viên Tử Thủy Tinh
1 viên Lục Thủy Tinh
1 viên Lam Thủy Tinh
Huyền Vũ Chùy Chi Đúc Tạo Thuật (Chùy)
1 viên Tử Thủy Tinh
1 viên Lục Thủy Tinh
1 viên Lam Thủy Tinh
Long Ngâm Kiếm Đoạn Tạo Đồ (Kiếm)
1 viên Tử Thủy Tinh
1 viên Lục Thủy Tinh
1 viên Lam Thủy Tinh
Gia Cát Cơ Quát Mật Yếu (nỏ)
1 viên Tử Thủy Tinh
1 viên Lục Thủy Tinh
Liễu Diệp Toái Phong Đao Tụy Thú Biên (Phi Đao)
1 viên Tử Thủy Tinh
1 viên Lục Thủy Tinh
2 viên Lam Thủy Tinh
Huyền Nguyệt Đao Tử Kinh Bảo Lục (Đao)
1 viên Tử Thủy Tinh
1 viên Lục Thủy Tinh
1 viên Lam Thủy Tinh
Thiên Cơ Côn Đồ Phổ (Côn)
1 viên Tử Thủy Tinh
1 viên Lục Thủy Tinh
1 viên Lam Thủy Tinh
Ám Khí Tổng Phổ. Quyển 1 (Phi Tiêu)
2 viên Tử Thủy Tinh
Uyên Ương Đao. Khai Quang Biên (Song đao)
1 viên Tử Thủy Tinh

KHẢM NẠM TRANG BỊ BẰNG VẬT QUÝ TÂY VỰC
Hai trong rất nhiều vật quý Tây vực, còn gọi là những Kỳ Trân Dị Bảo của Võ Lâm có thể nâng cấp và hạ cấp nón và áo là Băng Tầm Vô Cực và Nam Minh Chi Tinh.
Những vật trân quý luôn mang đến vô vàn điều kỳ diệu. Từ Thủy Tinh, Đồ Phổ nay là những Kỳ Trân Dị Bảo trong giang hồ.

Cách sở hữu vật quý Tây Vực

Quí đồng đạo có thể dùng 2 Kim Nguyên Bảo để đổi lấy Băng Tầm Vô Cực hay Nam Minh Chi Tinh tại Thần Bí Thương Nhân ở Lâm An tọa độ (164/177).
template_clip_image001
test_clip_image004
test_clip_image005