Tính năng - Bảo Tàng Viêm Đế

Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ VLTK Thu Phí ở Bảo Tàng Viêm Đế.

Hướng dẫn tham gia

 • Diễn ra vỗi ngày vào lúc 14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00.
 • Đội trưởng của tổ đội đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh (214/198, 231/185) để tham gia báo danh.
Bảo Tàng Viêm Đế
Bảo Tàng Viêm Đế
 • Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.
Bảo Tàng Viêm Đế
 • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế để chuẩn bị, 5 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.
Bảo Tàng Viêm Đế
 • Sau khi vượt được 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện.
Bảo Tàng Viêm Đế
 • Boss cuối: Sau khi vượt qua 10 cửa ải, các tổ đội sẽ gặp nhau ở bản đồ chính giữa và PK lẫn nhau. Khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện. Ngẫu nhiên thành viên trong tổ đội tiêu diệt Boss sẽ có thể nhận được 1 Trang bị ngẫu nhiên.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú
Bảo Tàng Viêm Đế
Anh Hùng Thiếp
 • Nguồn gốc: Cửa hàng Bình Bình Cô Nương.
 • Giátiền đồng.
 • Công dụng: Dùng để tham gia Bảo Tàng Viêm Đế.
 • Giới hạn: Tối đa đi 1 lần/ngày.

Lưu ý
 • Hình Nhân chỉ nhận trong quá trình vượt ải.
 • Hình Nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.
 • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).
 • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
 • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
 • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
 • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
 • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
 • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
 • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.

Phần thưởng

Phần thưởng Bảo Rương Viêm Đế:
 • Khi vượt qua ải 2, 4, 6, 8, 10 sẽ nhận được 1 Bảo Rương Viêm Đế.
 • Dùng Bảo Rương Viêm Đế nhận được ngẫu nhiên phần thưởng sau đây.
Vật phẩm thưởng
Anh Hùng Thiếp
Mạc Bắc Truyền Tống Lệnh
Bao Dược hoàn
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Đại Lực hoàn
Phi Tốc hoàn
Quả Hoàng Kim
Thiên Niên Huy Hoàng quả
Vạn Niên Huy Hoàng quả
Bách Niên Huy Hoàng quả
Thần bí khoáng thạch
3.000.000 điểm kinh nghiệm

Phần thưởng khi giết Boss cuối: Ngẫu nhiên thành viên trong tổ đội kết thúc Boss cuối có thể sẽ nhận được 1 trang bị Động Sát (HSD:1 Tuần)
  • Bộ trang bị Động Sát (hình ảnh mang tính chất minh họa)
Vật phẩmHình ảnh minh họa
Dây chuyềnVLTK - Công Thành Chiến
Ngọc BộiVLTK - Công Thành Chiến
Nhẫn hỏaVLTK - Công Thành Chiến
Nhẫn kimVLTK - Công Thành Chiến