Tính năng - Chế tạo trang bị Không Thể Phá Hủy

Đến gặp thợ rèn THÀNH THỊ
Kết quả hình ảnh cho tho ren vltk
Chọn dòng như bên dưới
Bỏ trang bị cần chế tạo vào ô như hình trên
(Chỉ bỏ trang bị vào)

(Giá trị tiền đồng có thể thay đổi do BQT)