Tính năng - Chế tạo trang bị huyền tinh 6 dòng

Đến thợ rèn các thôn làng hoặc thành thị 
Kết quả hình ảnh cho tho ren vltk
Chọn vật phẩm đúc
Nguyên liệu cần thiết:

(Giá trị tiền vạn có thể thay đổi do BQT)

Bỏ trang bị cần chế tạo vào ô như hình trên
(Chỉ bỏ trang bị vào)