NGÀY THỐNG NHẤT

Sự kiện NGÀY THỐNG NHẤT tại Tổng quản sự kiện thôn Ba Lăng Huyện

Kết quả hình ảnh cho su kien 30/4 vltk

✳️Nguyên liệu:


✅HUYE
 HUÂN CHƯƠNG VÀNG:

-Giá 3 xu mua tại npc Tổng quản sự kiện, Tiêu diệt Boss tiểu hoàng kim, đại hoàng kim và Boss thủy tặc Tiêu diệt boss sát thủ có thể nhận được

✅TỬHUÂN CHƯƠNG BẠC:

-Giá 5 vạn mua tại npc Tổng quản sự kiện, Tiêu diệt boss sát thủ có thể nhận được

CÀNH TÙNG :50 điểm tống kim hoặc mở ra trong cẩm nang hoàng kim

✳️Chế tạo:


HUÂN CHƯƠNG HẠNG 1=
HUÂN CHƯƠNG VÀNG+CÀNH TÙNG

HUÂN CHƯƠNG HẠNG 2=
HUÂN CHƯƠNG BẠC+CÀNH TÙNG

✳️Phần thưởng:


💰
HUÂN CHƯƠNG HẠNG 1=1.500.000*(5-Số lần trùng sinh) Exp, ngẫu nhiên được:

🎁Quế Hoa Tửu
🎁Thủy tinh
🎁Tinh hồng bảo thách
🎁Tẩy Tủy Kinh
🎁Võ Lâm Mật Tịch
🎁Trang bị An Bang
🎁Trang bị Định Quốc
🎁Trang bị Nhu Tình
🎁Trang bị Hiệp Cốt

🎁Huyền Tinh Khoáng Thạch cao cấp(4,7)

🎁Bách niên trân lộ
🎁Thiên niên trân lộ
🎁Vạn niên trân lộ
🎁Lệnh bài Vi Sơn Đảo
🎁Tín vật môn phái
🎁Hồi Thành Phù Lớn
🎁Mặt nạ Anh Hùng Chiến Trường
🎁Mặt Nạ Nguyên Soái
🎁Thần Hành Phù
🎁Càn Khôn Song Tuyệt (Cộng kỹ năng vốn có 2)

Khi sử dụng đạt mốc 100.200.300,400,500... sẽ nhận được 
nhận được 1 Chìa khóa hoàng kim

💰
HUÂN CHƯƠNG HẠNG 2=1.500.000 *(5-Số lần trùng sinh) Exp, ngẫu nhiên được:

🎁Danh vọng
🎁Phúc duyên
🎁Tâm tâm tương ánh phù
🎁Thiết la hán
🎁Phi Phong

🎁Huyền Tinh Khoáng Thạch cấp 3

🎁Mặt nạ quỷ ảnh
🎁Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
🎁Tống Kim Phi Tốc Hoàn
🎁Lệnh bài tống kim
🎁Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (Cộng kỹ năng vốn có 1)


BẢO RƯƠNG HOÀNG KIM
Nguồn gốc:

 Bảo rương hoàng kimTham gia các hoạt động săn boss đại hoàng kim,Vượt ải,đi thuyền Phong Lăng độ nhận được

Chế tạo:

💰Bảo rương hoàng kim + Chìa khóa hoàng kim sẽ nhận được ngẫu nhiên các phần thưởng sau


🎁Kinh nghiệm và trang bị